ÚNIA BOXERSKÝCH KLUBOV SLOVENSKA

Občianske združenie Únia boxerských klubov Slovenska, bolo založené dňa 4.februára 2012. Zakladateľov priviedli na myšlienku jeho založenia nie najlepšie vzťahy a názorové rozdiely na rozvoj slovenského boxu v Slovenskej asociácii boxerov amatérov, národnej boxerskej asociácii, uznanej AIBA i Slovenským olympijským výborom. Akt založenia sa udial na valnom zhromaždení v Galante. Zakladajúcimi jedenástimi  klubmi boli  BCA007 Team Slovenské Nové Mesto, BC GLOBAL VÝCHOD Vranov, BC PETER TRIEBEĽ Klin, BOXSPORT Žilina, ŠKB Belá, BC Dubnica, BC Galanta, BC GAMA GROUP Levice, BC Komárno, BC RTJ Malacky a SUP Púchov.

Na predmetnom valnom zhromaždení si delegáti zvolili prezidenta, troch viceprezidentov, čestného prezidenta, výkonný výbor a dozornú radu. Do všetkých orgánov boli zvolení skúsení funkcionári, ktorých čakala neľahká, tŕnistá cesta. Za prezidenta si účastníci valného zhromaždenia zvolili juniorského majstra sveta a dvojnásobného finalistu ME, olympionika Michala Franeka, do funkcií viceprezidentov boli zvolení Ing. Jaroslav Šlesar, JUDr. Peter Korec a Martin Gajdoš, členmi prezídia sa okrem zvolených automaticky stali štatutárni zástupcovia každého zakladajúceho klubu a výkonný riaditeľ Ivan Zelenák a do výkonného výboru boli zvolení športovo technický komisár Mgr. Milan Marko, ústredný tréner Dušan Bučko, hlavný rozhodca Ing. Tibor Hornig, úradný lekár MUDr. Martin Stratený, manažér informačného systému Karol Orel a disciplinárny komisár Mgr. Pavol Hosnedl. Čestným prezidentom bol jednomyseľne zvolený olympijský víťaz z Helsínk 1952 Ján Zachara.

      Po čase  ku kmeňovým klubom začali pribúdať ďalšie ako BC SPARTAN Prešov, BC PATRIOT Liptovský Mikuláš,  BC RUŽINOV 821 Bratislava, BC TVRDÁ PÄSŤ Galanta, OBK Tomášikovo, BC Veľké Úľany , BC FRANEK Martin, BC Linka box-SK Dunajská Lužná a S+P Bratislava. Členská základňa týchto klubov ráta 200  aktívnych členov. Počet klubov je však menlivý, pretože nové kluby sa prihlasujú, ale na druhej strane niektoré zostávajú pasívne, nevyvíjajú aktívnu športovú činnosť a strácajú tak praktický význam, ako  aj štatút člena únie.

      UBCS má svoj vlastný športový kalendár a dlhodobé i jednorazové  súťaže kolektívov a jednotlivcov. Okrem podujatí na domácej pôde, cestujú kluby aj výber UBCS na pozvanie do zahraničia, kde si overujú výkonnosť v meraní síl  s inými boxerskými školami. Medzi prvoradé úlohy únie, patrí práca s mládežou. Klubom sa darí vychovávať hlavne mladé nádeje, pričom v najširšom rozsahu  pracujú  s vekovými kategóriami  žiakov a dorastu.  Najlepší boxeri klubov UBCS sú zároveň aj členmi SBF a významný podiel na reprezentácii SR majú práve títo boxeri , čo dokázali v roku 2013 na MT ON a MSJ.

        Únia boxerských klubov je živé a života schopné občianske združenie, ktoré štát nepodporuje žiadnou formou. Svoju činnosť vyvíja na báze dobrovoľnosti celej členskej základne vrátane výkonného  funkcionárskeho aparátu, pričom zdrojom príjmov sú jedine klubové členské príspevky, individuálne členské príspevky a sponzorské dary. Vo svojej začatej práci bude UBCS aj naďalej pokračovať, o čom jednomyseľne rozhodlo  mimoriadne valné zhromaždenie vo februári 2014.